Klassenmanagement

De eerste week (foto’s volgen later):

26 augustus 2015

Lees het boek de gouden weken: In dit boek staan handvaten die je helpen om de interactie tussen jou en je leerlingen, te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang.Boekenlegger

Verjaardagskalender maken: In de eerste week kan je de verjaardagskalender knutselen. Dit schooljaar ga
ik iets met een foto booth doen. De resultaten deel ik later met jullie.

Boekenlegger maken: Het is fijn als de leerlingen weten op welke bladzijde ze moeten zijn als ze gaan lezen. Een gelamineerde boekenlegger gaat het langst mee.

 

 

Energizers: Zet regelmatig Energizer in omdat de leerlingen hierdoor elkaar leren kennen en accepteren. Daarnaast zorgt het ervoor dat de leerlingen zich even kunnen ontspannen. Een aantal Energizers zijn expliciet bedoeld voor aan het begin van het schooljaar. In het boek de gouden weken staan verschillende voorbeelden.

Samenwerken stimuleren: Doordat je tijdens de lessen coöperatieve werkvormen inzet leren de leerlingen van en met elkaar. Als dit vanaf het begin van het schooljaar wordt gestructureerd en er eisen worden gesteld heb je hier het gehele schooljaar plezier van. 

Geef de leerlingen veel complimenten op hetgeen ze doen. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat de leerlingen elkaar complimenten geven.

Regels klasSamen klassenregels opstellen: Het belangrijkste is om de regels met de leerlingen samen op te stellen zodat zij zich verantwoordelijk voelen om een actieve bijdragen te leveren aan een goed klassenklimaat.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply